Tarieven en vergoedingen

Contracten met zorgverzekeraars

Leefhuys heeft met de volgende zorgverzekeraars –en dus ook met de labels (‘merken’) die daaronder vallen- een contract afgesloten: CZ, VGZ, Zilveren Kruis / De Friesland Zorgverzekeraar, DSW, a.s.r., Caresq, Eno en OWM. Een psychotherapeutische behandeling wordt –net als ander specialistenbezoek of medicatiegebruik- verrekend met het eigen risico bij de zorgverzekeraar, voor 2021 is dat €385. Als u daarnaast nog een vrijwillig eigen risico op de polis hebt, dan wordt het ook daarmee verrekend. Informeert u vantevoren of wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur daarna naar uw zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoed.

Welke stoornissen worden niet vergoed?

Aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën, slaapproblemen, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek wordt per 1-1-2013 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en is hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd moet worden. Deze kosten (onverzekerde prestaties, OVP) bedragen €95 per sessie (een sessie is 50 min.).

Geen stoornis, maar wilt u wel gesprekken?

Wanneer er geen sprake is van een psychische stoornis, maar u toch gesprekken wenst, dan bedragen de kosten (tarief zelfbetalers) €95 per sessie (een sessie is 50 min.).

Verhindering en (financiële) gevolgen bij niet tijdig afmelden (no show)

Wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd. Het afzeggen van afspraken is dus niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor andere patiënten die immers langer moeten wachten. Bij verhindering is het nodig dat u uiterlijk 24 (werk)uren vóór de afgesproken sessie afzegt (het weekend niet meegerekend). Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. Wanneer een afspraak niet op tijd is afgezegd, brengen wij u een bedrag van €40 in rekening. Op deze factuur zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing.

Aanmelden