Tarieven en vergoedingen

Contracten met zorgverzekeraars

Leefhuys heeft voor 2022 met de volgende zorgverzekeraars –en dus ook met de labels (‘merken’) die daaronder vallen- een contract afgesloten: CZ, VGZ, Achmea, DSW, ONVZ, a.s.r., Menzis, EU care, Eno, en Zorg en Zekerheid. Een psychotherapeutische behandeling wordt –net als ander specialistenbezoek of medicatiegebruik- verrekend met het eigen risico bij de zorgverzekeraar, voor 2022 is dat €385. Als u daarnaast nog een vrijwillig eigen risico op de polis hebt, dan wordt het ook daarmee verrekend. Informeert u toch vantevoren of wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur daarna naar uw zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoed.

Vergoeding via Zorgprestatiemodel; welke prestaties ziet u op de factuur van uw zorgverzekeraar terug?

Per 1 januari 2022 worden behandeling vergoed vanuit het zorgprestatiemodel. Waar de behandeling eerst achteraf werd gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, worden deze nu maandelijks gedeclareerd in de vorm van prestaties. Hierdoor ontstaat er meer transparantie en kunt u de gedeclareerde consulten controleren.

De duur van het consult bepaalt het gedeclareerde tarief. Leidend hierin is de tijd die voor u in de agenda was gereserveerd, ook al kan in de praktijk voorkomen dat een consult soms iets langer of korter duurt. Wanneer een consult 15 minuten langer of korter duurt dan ingepland, dan wordt het gedeclareerde tarief aangepast. Ook wanneer u een telefonisch contact, e-mailcontact of  terugkoppeling van een E-health module heeft gehad met uw behandelaar, dan ziet u dit consult terug als prestatie op de declaratie naar uw zorgverzekeraar.

Wanneer er onderling overleg is geweest met betrokken behandelaren buiten de praktijk, dan ziet u dat overleg ook terug als prestatie intercollegiaal consult.

Welke stoornissen worden niet vergoed?

Aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën, slaapproblemen, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek wordt per 1-1-2013 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en is hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd moet worden. Deze kosten (onverzekerde prestaties, OVP) bedragen €100 per sessie (een sessie is 45 min.).

Geen stoornis, maar wilt u wel gesprekken?

Wanneer er geen sprake is van een psychische stoornis, maar u toch gesprekken wenst, dan bedragen de kosten (tarief zelfbetalers) €100 per sessie (een sessie is 45 min.).

Verhindering en (financiële) gevolgen bij niet tijdig afmelden (no show)

Wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd. Het afzeggen van afspraken is dus niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor andere patiënten die immers langer moeten wachten. Bij verhindering is het nodig dat u uiterlijk 24 (werk)uren vóór de afgesproken sessie afzegt (het weekend niet meegerekend). Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. Wanneer een afspraak niet op tijd is afgezegd, brengen wij u een bedrag van €45 in rekening. Op deze factuur zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing.

Aanmelden