Tarieven en vergoedingen

Contracten met zorgverzekeraars

Leefhuys heeft met de volgende zorgverzekeraars –en dus ook met de labels (‘merken’) die daaronder vallen- een contract afgesloten: CZ, VGZ, Zilveren Kruis / De Friesland Zorgverzekeraar, DSW, a.s.r., Caresq, Eno en OWM. Een psychotherapeutische behandeling wordt –net als ander specialistenbezoek of medicatiegebruik- verrekend met het eigen risico bij de zorgverzekeraar, voor 2021 is dat €385. Als u daarnaast nog een vrijwillig eigen risico op de polis hebt, dan wordt het ook daarmee verrekend. Informeert u vantevoren of wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen. U stuurt de factuur daarna naar uw zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoed.

Welke stoornissen worden niet vergoed?

Aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën, slaapproblemen, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek wordt per 1-1-2013 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en is hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd moet worden. Deze kosten (onverzekerde prestaties, OVP) bedragen €95 per sessie (een sessie is 50 min.).

Geen stoornis, maar wilt u wel gesprekken?

Wanneer er geen sprake is van een psychische stoornis, maar u toch gesprekken wenst, dan bedragen de kosten (tarief zelfbetalers) €95 per sessie (een sessie is 50 min.).

Per 1 januari 2022 verandert het bekostigingssysteem van de GGZ.

Momenteel is het zo dat een traject binnen de B-GGZ of S-GGZ aan het einde gedeclareerd wordt aan uw zorgverzekeraar, die deze behandeling verrekend met uw wettelijk (en eventueel persoonlijk) eigen risico. De startdatum van het traject is bepalend met welk kalenderjaar het eigen risico verrekend wordt. Ook al gaat de behandeling verder in het nieuwe kalenderjaar, de verrekening vindt slechts éénmaal plaats. Wanneer een vervolgbehandeling plaatsvindt, wordt deze verrekend met het kalenderjaar waarin de vervolgbehandeling is gestart.

Vanaf 2022 wordt niet meer gewerkt met trajecten, maar wordt er gerekend per consult. Wanneer de behandeling bv. start in september en eindigt in maart het jaar erop, wordt er dan twee keer het eigen risico verrekend. U loopt hiermee dus risico een dubbel eigen risico te betalen. Dit onwenselijke probleem is meerdere malen aangekaart door de beroepsvereniging, maar hier wordt geen gehoor aan gegeven.

Wat houdt dit concreet voor u in?

Gevolgen wanneer u al in behandeling bent of dit jaar komt en uw behandeling doorloopt in 2022.

Uw traject B-GGZ of S-GGZ wordt per 31-12-2021 gesloten en gaat op 01-01-2022 verder onder consulten. Het afgelopen traject wordt verrekend met uw wettelijk (en eventueel persoonlijk) eigen risico, en de consulten van 2022 worden verrekend met uw wettelijk (en eventueel persoonlijk gekozen) eigen risico van 2022. Wees u bewust dat u dan een dubbel eigen risico betaalt.

Gevolgen wanneer u in behandeling gaat in het 2e, 3e of 4e kwartaal van 2021.

Ook dan betaalt u een dubbel eigen risico. U en velen met u zullen de behandeling willen uitstellen tot januari 2022, begrijpelijk. Wachttijden zijn echter al een groot probleem in de GGZ en ook in onze praktijk. Ter vermindering van de wachtlijst en doorstroom zullen wij echter slecht beperkt aan deze vraag tegemoet kunnen komen.

 Verhindering en (financiële) gevolgen bij niet tijdig afmelden (no show)

Wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd. Het afzeggen van afspraken is dus niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar kan ook negatieve gevolgen hebben voor andere patiënten die immers langer moeten wachten. Bij verhindering is het nodig dat u uiterlijk 24 (werk)uren vóór de afgesproken sessie afzegt (het weekend niet meegerekend). Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. Wanneer een afspraak niet op tijd is afgezegd, brengen wij u een bedrag van €40 in rekening. Op deze factuur zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing.

Aanmelden