Informatie voor verwijzers

Leefhuys, praktijk voor psychotherapie is een praktijk voor behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor het verwijzen van cliënten kunnen verwijzers gebruik maken van het schema “doorverwijzing GGZ”.

Cliënten kunnen naar ons worden verwezen via een digitale verwijzing via Zorgmail of middels een schriftelijke verwijzing die u aan de cliënt dient mee te geven. Dit kan voor zowel de Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ voor behandelingen met betrekking tot diverse DSM-5 geclassificeerde stoornissen.

De verwijzing dient minimaal aan de volgende criteria te voldoen:

– datum verwijzing (deze dient vóór het eerste intakegesprek te zijn gedateerd, tot maximaal twee weken voor het eerste intakegesprek)
– naam, adres, functie en AGB-code verwijzer
– handtekening en/of stempel van de verwijzer
– naam verwijzende praktijk
– naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van de verzekerde
– een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM5-classificatie
– een gerichte verwijzing naar de GBGGZ (kortdurende behandeling) dan wel de SGGZ (langer durende behandeling)

Inclusie criteria
Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen bij Leefhuys worden behandeld:
 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Aanpassingsstoornissen (behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)
 • Eetstoornissen van milde aard
Exclusie criteria
Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet bij Leefhuys worden behandeld i.v.m te weinig expertise:
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: autisme en ADHD en ADD
 • Psychotische stoornissen anders dan Schizofreniespectrum stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek (o.a. alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving en seksverslaving)
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis (al dan niet met suïcidaal gedrag)
 • Verstandelijke beperking
 • Relatieproblematiek sec
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit (indicatie Fivoor)
 • Agressie disregulatie als enig diagnose (indicatie De Waag)
U ontvangt van ons een terugkoppeling na de intakefase, tussentijds (indien de behandeling langer dan een jaar duurt) en bij de afsluiting van het zorgtraject.