Behandelaren bij Leefhuys

drs. S.G.E. (Silvia) van Engelen-Visser

Gz-psycholoog/ Psychotherapeut/ Systeemtherapeut/ EMDR Europe Practitioner/ EMDR supervisor.

BIG nummer Psychotherapeut: 09058011416, BIG nummer GZ-psycholoog: 99058011425

Lid van:

Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
Nederlandse vereniging relatie- en gezinstherapie
Vereniging EMDR Nederland
LVVP

Werkzaam op:

Maandagochtend
Dinsdag
Woensdagochtend
Donderdag
Vrijdag

Actuele wachttijd per 01-01-2020
Aanmeldingswachttijd: 4-5 maanden.

Behandelingswachttijd: Geen. Tevens wordt er geen onderscheid gemaakt naar diagnose of zorgverzekeraar. Feitelijke wachttijd per 01-09-2019: Cliënten die in de afgelopen 2 maanden voor intake zijn gestart hebben 4-5 maanden op de wachtlijst gestaan.

 

 

drs. G.S.A. (Gitte) Grundel

Psycholoog NIP, i.o. Psychotherapeut / Cognitief gedragstherapeut/ Schematherapeut / EMDR Europe practitioner

Lid van:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Werkzaam op:

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Actuele wachttijd per 01-01-2020
Aanmeldingswachttijd: 4-5 maanden.

Behandelingswachttijd: Geen. Tevens wordt er geen onderscheid gemaakt naar diagnose of zorgverzekeraar. Feitelijke wachttijd per 01-09-2019: Cliënten die in de afgelopen 2 maanden voor intake zijn gestart hebben 4-5 maanden op de wachtlijst gestaan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met een andere zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake kan starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Informatie voor verwijzers

Leefhuys, praktijk voor psychotherapie is een praktijk voor behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor het verwijzen van cliënten kunnen verwijzers gebruik maken van het schema “doorverwijzing GGZ”.

Cliënten kunnen naar ons worden verwezen via een digitale verwijzing via Zorgmail of middels een schriftelijke verwijzing die u aan de cliënt dient mee te geven. Dit kan voor zowel de Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ voor behandelingen met betrekking tot diverse DSM-5 geclassificeerde stoornissen.

De verwijzing dient minimaal aan de volgende criteria te voldoen:

– datum verwijzing (deze dient vóór het eerste intakegesprek te zijn gedateerd, tot maximaal twee weken voor het eerste intakegesprek)
– naam, adres, functie en AGB-code verwijzer
– handtekening en/of stempel van de verwijzer
– naam verwijzende praktijk
– naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van de verzekerde
– een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM5-classificatie
– een gerichte verwijzing naar de GBGGZ (kortdurende behandeling) dan wel de SGGZ (langer durende behandeling)

Inclusie criteria
Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen bij Leefhuys worden behandeld:
 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ADD
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Aanpassingsstoornissen (behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)
 • Onderzoek naar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen: ADHD, ADD en autisme (zonder behandeling geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar)
 • Intelligentieonderzoek (zonder behandeling geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar)
Exclusie criteria
Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet bij Leefhuys worden behandeld:
 • Psychotische stoornissen anders dan Schizofreniespectrum stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek (o.a. alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving en seksverslaving)
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis (al dan niet met suïcidaal gedrag)
 • Verstandelijke beperking
 • Eetstoornissen
 • Relatieproblematiek
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit (indicatie Fivoor)
 • Agressie disregulatie als enig diagnose (indicatie De Waag)
U ontvangt van ons een terugkoppeling na de intakefase, tussentijds (indien de behandeling langer dan een jaar duurt) en bij de afsluiting van het zorgtraject.